lnwshop logo

ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน

ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน
ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 1ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 2ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 3ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 4ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 5ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 6ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 7ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 8ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 9ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 10ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 11ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 12ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 13ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 14ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 15ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 16ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 17ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 18ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 19ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 20ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 21ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 22ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 23ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 24ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 25ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 26ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 27ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 28ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 29ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 30ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 31ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 32ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 33ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 34ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 35ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 36ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 37ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 38ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 39ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 40ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 41ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 42ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 43ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 44ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 45ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 46ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 47ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 48ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 49ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 50ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 51ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 52ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 53ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 54ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 55ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 56ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 57ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 58ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 59ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 60ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 61ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 62ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 63ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 64ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 65ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 66ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 67ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 68ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 69ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 70ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 71ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 72ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 73ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 74ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 75ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 76ผ้ากันเปื้อน,ราคาถูก ราคาส่ง-ปลีก ขั้นต้ำ 30 ผืน thumbnail 77
หมวดหมู่ ผ้ากันเปื้อนราคาถูก
ราคา 40.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

 

 ผ้ากันเปื้อน ราคาส่ง-ปลีก  ราคาผ้ากันเปื้อนเนื้อโซล่อน 
เนื้อผ้าจะเป็นโซรอน มีกระเป๋า สองข้าง ข้างหนึ่งมีซิปอีกข้างไม่มีครับ

  ค่าส่งผ้าตัวอย่าางพร้อมส่ง  100 บาทครับ

 

 2 สี เพิ่มสีละ5 บาทครับ

 

ดำเนินการผลิต 10-15 วัน นับจากโอนมัดจำ ถ้ามีของอยู่แล้ว 4-6 วันครับ

 ขั้นต้ำ 30 ผืน 

 สายใหญ่ แบบ B ผืนละ 35 บาท ครับ

 

แบบสกรีนกับราคาจะไม่เท่ากันเสมอไปขึ้นอยู่กับรูปแบบครับ(กรณาส่งแบบให้ทางเราดูก่อนประเมินราคาหรือโอนครับ

 

การคำนวนการสั่งซื้อ  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกค้าสั่งแบบ  B  30 ผืน  ค่าผ้ากันเปื้อน (สีเดียว) = 50 บาท

(ราคาจำนวนน้อย)

50X 30  = 1,500 บาท

ค่าบล๊อก 150 บาท 

1,500+150 = 1,650บาท 

(ค่าขนส่งเอกชน 150 บาท) ถึง 2-3 วัน
ขนส่ง Kerry express

1,650+150=1,800 บาท

(การโอนเงินต้องโอนครบ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกค้าสั่งแบบ  B  50 ผืน ขึ้นไป  ค่าผ้ากันเปื้อน  (สีเดียว) = 45 บาท 

45 X 50  = 2,250 บาท

ค่าบล๊อก 150 บาท 

2,250+150 = 2,400 บาท 

(ค่าขนส่งเอกชน 250 บาท) ถึง 2-3 วัน
ขนส่ง Kerry express

 2,400+150=2,550บาท

(การโอนเงินต้องโอนครบ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกค้าสั่งแบบ B  100 ผืน ขึ้นไป ค่าผ้ากันเปื้อน 35 ค่าสกรีน 5บาท(สีเดียว) =40  บาท

40 X 100  = 4,000 บาท

ค่าบล๊อก 150 บาท 

4,000+150 = 4,150 บาท 

(ค่าขนส่งเอกชน 200 บาท ถึง 2-3 วัน )
ขนส่ง Kerry express

4,150+200 =  4,350 บาท

(การโอนเงินต้องโอนครบ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกค้าสั่งแบบ B  500 ผืน ขึ้นไป  ค่าผ้ากันเปื้อน  สกรีน (สีเดียว) = 38  บาท

38 X 500  = 19,000 บาท

ค่าบล๊อก ฟรี บาท 

( ค่าส่ง 500 บาท)

19,500 บาท

(ดำเนินการ 25 วันนับจากมัดจำและตกลงแบบ ) มัดจำ 50 %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกค้าสั่งแบบ A-B  1,000 ผืน ขึ้นไป  ค่าผ้ากันเปื้อน-สกรีน  (สีเดียว) = 36 บาท

35X1,000  = 35,000 บาท

ค่าบล๊อก ฟรี บาท 

(ส่ง 1000 )

ร่วมพร้อมรับของ 36,000= 36,000 บาท 

 

(ดำเนินการ 30 วันนับจากมัดจำและตกลงแบบ ) มัดจำ 50 %

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ก่อนสั่งหรือโอนกรุณาสอบถามสินค้ากับทางร้านก่อนนะครับ

 โทร.  0824828813 อ๊อฟ / 0897188979 อาจาร์ย มนิตย์

email  : ofartyaso@gmail.com

 

 


  แบบปักค่าปักแล้วแต่ขนาดและจำนวน กรุณาสอบถามครับ

ถ้าแบบปัก คิดเพิ่ม ผืนละ 50 บาท  ได้ 3 สีครับ

 

แบบรีดโพลีเฟล็ก คิดเพิ่ม ผืนละ 50 บาท  ไม่จำกัดสีครับ

 ส่งทั่วประเทศไทย  

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
อยากทราบราคาผ้ากันเปื้อน
ผ้ากันเปื้อน ไขว้หลัง มีกระเป๋าหน้า 2 ใบ ซิปหนึ่งข้าง
เนื้อผ้าโซลอน
ไม่ต้องสกรีนลายจำนวน 30 ตัว
อรุณพร สุขอนันต์
อรุณพร สุขอนันต์
171.6.234.x
1 ส.ค. 2560 08:36 น.
ต้องการสอบถามราคาคะ
ผ้ากันเปื้อนกับหมวกราคาเท่าไหร่คะ
ลลิตา
ลลิตา
49.228.122.x
15 มิ.ย. 2560 15:59 น.
สนใจผ้ากันเปื้อน
สนใจผ้ากันเปื้อน พร้อมสกรีนชื่อร้าน และเบอร์โทร 30 ผืนค่ะ
ขอทราบราคา และอยากดดูแบบผ้ากันเปื้อนว่ามีลักษณะไหนบ้างค่ั
เจี๊นบ
เจี๊นบ
119.104.58.x
18 เม.ย. 2560 19:21 น.
ขอสั่งผ้ากันเปื้อน 30 ผืนสีน้ำตาลขอบส้มมีกระเป๋า ส่งพฤหัสหน้าทันไม๊คั
ขอ screen คำว่า กลุ่มศิษย์จิตอาสาโอภาโส
ขอทราบราคาด้วยคะ

M: 0622595939
ช่อทิพย์
ช่อทิพย์
182.232.64.x
3 ก.พ. 2560 12:47 น.
สนใจทำผ้ากันเปื้อน สีพื้น จำนวน 50 ผืน พร้อมหมวก
รบกวนขอเบอร์โทรด้วยค่ะ
ออย
ออย
1.47.170.x
17 ธ.ค. 2559 10:30 น.
สนใจสั่งทำผ้ากันเปื้อนสีดำ 30ผืน สกรีน1 สี
สามารถติดต่อพูดคุยทางไหนที่จะสะดวกกว่าทางนี้ไหมค่ะ เพื่อการติดต่อที่งานและสะดวก รวดเร็ว
พิมพ์ผกา
พิมพ์ผกา
183.89.24.x
9 พ.ย. 2559 13:10 น.
ต้องการสั่งผ้ากันเปื้อนสีเหลือง
สวัสดีคะ

ต้องการสั่งผ้ากันเปื่อนแบบนี้ http://www.ofartyaso.com/product/38/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B3-30-%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%99

แต่เป็นสีเหลืองล้วนไม่สกรีน พร้อมกับหมวก แกปแม่ครัวสีเหลืองเช่นกัน อย่างละ 3 โหล
ไม่ทราบว่าสั่งทำได้ไหมคะ ราคาเท่าไหร่

ขอบคุณคะ
หนิง
หนิง
61.91.98.x
12 ก.ย. 2559 14:17 น.
ขอราคาผ้ากั้นเปื้อนผ้าคอมทวิล สีแดง จำนวน 3,000 ผืน สกรีน 1 สี
ผ้ากั้นเปื้อนผ้าคอมทวิลสีแดง สกรีน 1 สี
สายสะพายเย็บไขว้ มี 2 ช่อง มีซิป1ช่อง
จำนวน 3,000 ผืน ราคาเท่าไหร่
มาดีคอลเลคชั่น จำกัด
มาดีคอลเลคชั่น จำกัด
58.10.64.x
13 ก.ค. 2559 15:26 น.
ราคา
ขอทราบราคาผ้าดิบลายสองทำผ้ากันเปื้อนพร้อมตัดเย็บ แต่ทางเราขอพิมพ์ลายสรีนก่อนค่ะ
วี.เค.
วี.เค.
171.7.116.x
29 ก.พ. 2559 14:02 น.
อยากทราบราคา
อยากทราบราคาหมวกอ่ะคับ ราคาหมวกพร้อมปัก เท่าไร คับ

ขอบคุณ คับ
ตุ้ย
ตุ้ย
223.204.95.x
15 ก.พ. 2559 15:30 น.
ใบละ 50 ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
18 ก.พ. 2559 12:05 น.
ผ้ามีหลายสีหรือเปล่าครับผมจะสกรีนสีเดียวครับต้องการ60ผืนครับราคาเท่าใหร่ครับ
...ทรัพย์รุ่งเรือง...
...098-3414438...
ธนวรรธ
ธนวรรธ
118.174.197.x
18 พ.ย. 2558 22:05 น.
อยากสั่งผ้ากันเปื้อน รับสกรีนด้วยใช่มั้ยครับแล้วราคาตัวละเท่าไหร่
อยากสั่งผ้ากัน้ปื้อนสีน้ำตาลเข้มครับ ถ้าให้สรีนด้วยตกผืนล่ะเท่าไหร่ แล้วกี่วันได้ครับ ปล.ผมมีแบบไฟร์ AIให้ครับ
นรภัทร
นรภัทร
1.46.7.x
14 ต.ค. 2558 17:02 น.
อยากได้รูปของผ้ากันเปื้อนเพื่อไปเสนอรา
ผ้ากันเปลื้อนสีฟ้า มีโลโก้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สนับสนุนโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สาริกา
สาริกา
1.46.76.x
7 ก.ค. 2558 09:44 น.
สอบถามราคาผ้ากันเปื้อน
ที่ร้านมีผ้าชิดเดียวหรอคับ ถ้าสั่งทำพิเศษจะได้รึป่าว อยากได้เป็นผ้ารีวายหรือคล้ายๆกัน จำนวน 200 ผืน เต็มตัว 150 ครึ่งตัว 50 พร้อมสกรีนสีเดียว ราคาเท่าไหร่ครับ
Alongkron_pea
Alongkron_pea
202.151.4.x
23 เม.ย. 2558 10:51 น.
สอบถามผ้ากันเปื้อน
ขอทราบราคาผ้ากันเปื้อนในจำนวน 300 ผืน
และหากมีหมวกคลุมผมขอทราบราคาด้วยค่ะ จำนวน 500 ใบ
จุฑามาศ
จุฑามาศ
110.77.141.x
16 ก.พ. 2558 09:57 น.
สอบถามราคาผ้ากันเปื้อน
เรียน ผู้จัดการฝ่ายข่าย

หากต้องการผลิตผ้ากันเปื้อนสีพื้น จำนวน 50 -100 ชิ้น
จะตกตัวละเท่าใหร่ และราคาดังกล่าวรวมค่าสกรีนหรือปักแล้วหรือไม่ ขอราคาผ้าทุกชิ้นเลยคะ
Jeerawan
Jeerawan
27.145.143.x
6 ก.พ. 2558 11:31 น.
50 ผืน รวมสกรีน 45 ครับ
100 ผืน รวมสกรีน 40 ครับ

จะมีค่าบล๊อก 200 ค่าส่ง 250 ( 50ผืน ) 450 (100ผืน) ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
6 ก.พ. 2558 15:25 น.
ผ้ากันเปื้อน
อยากสั่งผ้ากันเปื้อน แบบสีน้ำตาลกุ๊นส้มค่ะ จำนวนขั้นต่ำที่รับสกรีนใช่ 30 ชุดหรือเปล่าคะ และอยากได้เนื้อผ้าหนาหน่อยมีไหมคะ รบกวนติดต่อกลับ
อนงค์
อนงค์
171.97.145.x
13 ม.ค. 2558 10:07 น.
สีผ้ากันเปื้อน
จำนวนที่ต้องการประมาณ 200 ผืน และผ้ากันเปื้อนเป็นผ้าอะไรค่ะ
อยากได้ตัวผ้าสีส้มเข้ม กุ๊นสีขาวค่ะ
ปู
ปู
1.46.193.x
11 ม.ค. 2558 17:51 น.
หมวกกันเปื้อน
หมวกกันเปื้อนราคาเท่าไหร่ค่ะ เอา 100 ใบ
เจ
เจ
124.122.50.x
26 ก.ย. 2557 14:02 น.
หมวกเปล่าใบละ 30 ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
27 ก.ย. 2557 11:34 น.
ผ้ากันเปื้อนสีแดงกุ๊นสีขาว
ต้องการผ้ากันเปื้อนสีแดงกุ๊นสีขาวมีสินค้าหรือยังค่ะ ยังต้องการอยู่ค่ะ 50 ผืน
สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
1.0.198.x
14 มิ.ย. 2557 18:47 น.
ถ้าสั่งสีเขียวตามแบบสกรีนขาว25ผืนและสีเหลือง25ผืนได้ป่าวแต่ราคาคือ50ผืนใช่ป่าวค่ะ
สายใหญ่แล้วเชือกผูกยาวหน่อยได้ไม่ค่ะแล้วสกรีนเป็นชื่อโลโก้และกระเป๋ามีซิบหรือเปล่าข้างหน้า
มีเป๋าสองใบตามรูปใชป่าวค่ะแล้วมีกุ้นริมด้วยป่าว
พรทิพย
พรทิพย
115.67.35.x
13 เม.ย. 2557 23:13 น.นายมนิตย์ ปรัชญคุปต์

การส่งสินค้า และเมื่อไรสินค้าจะถึง ดูยังไงว่าเรียบร้อยแล้ว ??

** สินค้าส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้า กรอกรายละเอียด เพราะงั้นเช็คให้ดีด้วยครับว่าจะให้ส่งที่ไหน ** 

** แจ้งชำระเงินก่อน 18.00น. ส่งพรุ่งนี้เช้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) เกิน 18.00 ส่งมะรืน **

** สินค้าจะถึง 1-2 วัน "หลังส่ง" ถ้านานกว่านั้น ติดต่อไปรษณีย์ปลายทางได้เลยครับ **

** แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คือเสร็จแล้วครับ ทางเว็บจะเช็ครายการสั่งซื้อเอง ถ้าสถานะการสั่งซื้อ ยังขึ้นว่ารอการตรวจสอบก็ไม่ต้องกังวลครับ  **

ธ.กรุงไทย สาขายโสธร ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 


ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า

 

หน้าที่เข้าชม242,045 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด133,897 ครั้ง
เปิดร้าน20 มิ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

0824828813
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก